Εκτύπωση

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Διαπραγμάτευση: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου και Νομικού του Προσώπου»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 12/07/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 14254 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Ο Δήμος Βόλβης πρόκειται να προβεί στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, προϋπολογισμού 90.319,00€ με το ΦΠΑ 24% ( 72.837,91€ άνευ ΦΠΑ).

      Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική έγγραφη οικονομική προσφοράγια το τμήμα / τμήματα της προμήθειας που ενδιαφέρεστε μαζί με τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , μέχρι την Δευτέρα  15 Ιουλίου του έτους  2019 και ώρα 12:00 π.μ. , σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου.

     Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 33 /2019 σχετική μελέτη (ΑΔΑΜ: 19REQ005240800) και το Παράρτημα Ι-Έντυπα Οικονομικών Προσφορών, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  πρόσκλησης και θα αναρτηθούν μαζί με την παρούσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

     Κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα/υποτμήμα, η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για την περιοχή του Δήμου.

     Πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014, τηλ. 2397330221,220, φαξ 2397365600, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ