Εκτύπωση

Ο.Π.Α.Π: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βρασνά 26-6-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ν ΒΡΑΣΝΑ

Τ.Κ : 57021

ΤΗΛ : 2397021733

FAX: 2397021734

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

Έγκριση χρηματοδοτικής πρότασης με Τίτλο «Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω του νερού»

Η χρηματοδοτική πρόταση με τίτλο «Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω του νερού» (Promote tourism and Culture through the water - ToCulter), προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014 – 2020».

Στόχος της πρότασης είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται γύρω από το τουριστικό προϊόν μέσω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, η ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών/τουριστών καθώς και η διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος.

Η πρόταση περιλαμβάνει ανάπτυξη τουριστικής ιστοσελίδας για την καλύτερη προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος, ανάπτυξη Multimedia με διαδραστικό περιεχόμενο για την παρουσίαση των θεαμάτων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ψηφιακή καμπάνια και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος ο Δήμος θα εξοπλίσει 4 αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες, μηχανήματα προβολής, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικά, κλπ., στις οποίες θα γίνονται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης στους επαγγελματίες του τουρισμού και θα εγκαταστήσει “Έξυπνες στάσεις” μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, με φωτιζόμενες διαφημιστικές οθόνες σε μορφή LED Display, για συνεχή προβολή θεμάτων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μετάδοση μηνυμάτων, που θα ενημερώνουν και θα παροτρύνουν τους επισκέπτες, να επισκεφθούν και να εξερευνήσουν το σύνολο του Δήμου Βόλβης

Η διάρκεια του έργου θα είναι 24 μήνες.

Εταίροι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Π.Α.Π

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ