•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΦΑΝΙΝΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 08/10/2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18632

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης I)
 5. την αρ. 5/2017 απόφαση του Τ.Σ. της Τ.Κ. Στεφανινών
 6. την αρ. 72/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: ΨΘ4ΩΩ9Ω-4ΙΕ)
 7. την αρ. 175/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ79ΞΩ9Ω-ΣΦ7)
 8. την αρ. πρωτ. 6416/12.4.2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω93ΖΩ9Ω-5ΨΚ)
 9. Τα πρακτικά δημοπρασίας της 2ας.5.2017
 10. Την αρ. 221/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ζ3ΦΩ9Ω-125)
 11. Την αρ. 355/2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΝΗΜΩ9Ω-8ΞΦ)

 Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού  αναψυκτηρίου μέσα στο Πλατανόδασος Στεφανινών, το οποίο περιλαμβάνει κτίριο εμβαδού 101,83 τ.μ. και πέριξ αυτού χώρο, εκτάσεως 500 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Στεφανινών της Δ.Ε. Αρέθουσας.

Ο Δήμαρχος Βόλβης
Διαμαντής Ι. Λιάμας


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT