•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12/07/2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12531

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) την αριθμ. 2/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρέθουσας

5) την αριθμ. 45/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: ΨΛΡΡΩ9Ω-ΠΥΔ)

6) την αριθμ. 173/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 61Β6Ω9Ω-8ΡΛ)

7) την αριθμ. 9996/8.6.2018 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6Μ11Ω9Ω-6ΔΘ)

8) το από 19.6.2018 πρακτικό δημοπρασίας

9) την αριθμ. 223/2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΝΟΧΩ9Ω-86Φ)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στον οικισμό Λευκούδας της Τ.Κ. Αρέθουσας της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης, εμβαδού Ε1: 62,23 τ.μ., με υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων Ε2: 66,33 τ.μ., που βρίσκεται εντός του δημοτικού οικοπέδου με αριθμό 177 του Ο.Τ. 41 (συνολικού εμβαδού 807,00 τ.μ.).  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT