Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 03/07/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για την Παιδική Κατασκήνωση Σταυρού», προϋπολογισμού 1.890,87 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα και με την αρ. 32/2018 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23973 30221,30220 φαξ 23970 65600, email: promithies.dimosvolvis@ gmail.com  έως και Τετάρτη 04/7/2018

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(με την αριθ. 82/2017 Α.Δ.)

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ