Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 02/07/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11483

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μας, προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσία «Υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων και γενικά μόνιμων εγκαταστάσεων Παιδικής Κατασκήνωσης Σταυρού», προϋπολογισμού 15.996,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, σύμφωνα και με την αρ.47/2018 μελέτη, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την Τρίτη 3/7/2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014 , τηλ. 23973 30221, φαξ 23970 65600.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(με την αριθ. 82/2017 Α.Δ.)

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ