Εκτύπωση

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2020

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 10-04-2020

Αρ. Πρωτ.  5216

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2020.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Μαρτίου 2020.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 3ου 2020

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικολάος