Εκτύπωση

Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μάϊου 2019

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός 10-06-2019

Αρ. Πρωτ.  11164

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2019.

Σχετ. : Ν. 4305/2014 αρ. 15.

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης μηνός Μαΐου 2019.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων - εξόδων 5ου 2019

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Διαχείρισης

Καρακίτσος Απόστολος

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (6Κ84Ω9Ω-3ΗΤ.pdf)Απολογισμός εσόδων - εξόδων 5ου 20191048 kB