Εκτύπωση

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (8 Κ.Μ.) ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α : ΒΟΝ0Ω9Ω-8ΝΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 977/2011

Περίληψη : Επιβολή τέλους χρήσης μεταλλικών κάδων (8 κ.μ.) τύπου κοντέινερ.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α