Εκτύπωση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α.Δ.Α.: ΒΟΝ0Ω9Ω-ΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 973/2011

Περίληψη : Καθορισμό αξίας των ακινήτων (εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού)   για την επιβολή του Τ.Α.Π.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Α.Δ.Α