Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1048/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 20/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τo με αριθμ. 29637/30-12-2010 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά θέματα αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζουμε ως σημείο επαφής για θέματα μετανάστευσης και αλλοδαπών του Δήμου Βόλβης, το Δημαρχείο Σταυρού.
Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ