Εκτύπωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 20/01/2011

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1051/2011

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 23/2011

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζουμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Βόλβης, ως εισπράκτορες των επιμέρους δημοτικών ενοτήτων, ως εξής:
1. Στη δημοτική ενότητα Αγίου Γεωργίου, τον Αγαμέμνωνα Ζαφερίου του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικό.
2. Στη δημοτική ενότητα Ρεντίνας, την Παπαγεωργίου Αναστασία του Ευαγγέλου, ΔΕ Διοικητικό.
3. Στη δημοτική ενότητα Μαδύτου, τον Νικόλαο Πανταζίδη του Κυριάκου, ΔΕ Διοικητικό.
4. Στη δημοτική ενότητα Αρέθουσας, τον Γκαγκάρη Αναστάσιο του Γεωργίου, ΤΕ Διοικητικό.
5. Στη δημοτική ενότητα Απολλωνίας, την Βασιλική Κυριάκου του Κωνσταντίνου, ΔΕ Διοικητικό.
6. Στη δημοτική ενότητα Εγνατίας, την Τάκη Κωνσταντία του Αθανασίου, ΔΕ Διοικητικό.
Σταυρός, 20/1/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ