•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

espa_2007_2013

eparxia_lagada

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» ξεκινά την υποστήριξη 100 ατόμων που διαμένουν στους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης.

Πιο συγκεκριμένα θα υποστηριχθούν:

 • άνεργοι/ες χαμηλής εξειδίκευσης και επιπέδου εκπαίδευσης
 • πρώην αγρότες (άνδρες και γυναίκες που εξήλθαν από τον αγροτικό τομέα)
 • άνεργοι/ες νεοεισερχόμενοι/ες στην αγορά εργασίας με ιστορικό εκπαιδευτικής αποτυχίας
 • νέοι/ες επιστήμονες

με στόχο την απόκτηση πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» συμμετέχουν:

- η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ)

- ο Δήμος Λαγκαδά

- ο Δήμος Βόλβης

- το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

- η «ΕΙΔΗΜΩΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης»

- το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Η Πράξη της ΑΣ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» περιλαμβάνει:

- ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑΕΡΕΥΝΕΣ: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης, Μελέτη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό δυναμικούς παραγωγικούς τομείς - ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων-προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης πράσινης επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας για την ανάδειξη νέων επαγγελμάτων (green jobs), Έρευνα αγοράς για τη ζήτηση υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας στους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης

- ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Δίκτυο συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες, Πρόγραμμα δικτύωσης με ομάδα μεντόρων υπέρ της μικροεπιχειρηματικότητας

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δράσεις πληροφόρησης των δυνητικών ωφελούμενων, Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων , Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης, Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης για τη διαδοχή στις επιχειρήσεις μέσω καινοτόμου επιχειρηματικότητας, Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης και συνεργασίας με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, κλπ, Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: 2 Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων (πριν την πρόσληψη) , 2 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας, Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, 2 Συνοδευτικές επιμορφώσεις απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη, Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων επιχειρηματικότητα;, Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων κοινωνικής οικονομίας

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Συμβουλευτική επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών, Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων , Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους, Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις, Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις, Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

Οι ωφελούμενοι που θα υποστηριχθούν για την ένταξη στην αγορά εργασίας θα συμμετάσχουν στις δράσεις:

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις που θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, για με καταθέσουν αίτηση και να περάσουν από τη διαδικασία επιλογής:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Λαγκαδά και Δήμος Βόλβης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

- Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με λογαριασμό ΔΕΚΟ(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση)

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση

- Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου

- Αντίγραφο Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (για την κατηγορία των ανέργων)

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού Οικονομικού Έτους 2012 (σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ)

- Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού

- Αντίγραφο πτυχίου σπουδών (εφόσον υπάρχει)

- Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει)

Επιπλέον :

Για την κατηγορία των ανέργων: εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Για την κατηγορία των αγροτών:

- να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητας έως 3.000 € για το 2012

- το ατομικό ή αντικειμενικό από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει τις 9.000 €

Για την κατηγορία των νέων επιστημόνων:

- να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά

- να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

- να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές.

- στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

- να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

- να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

- Στους υποψήφιους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 • Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας.

Η Πράξη ««Παρέμβαση για την Ένταξη στην Απασχόληση και την ενίσχυση της συνεκτικότητας στην τοπική κοινωνία στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά» - υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ

«Τοπικό Δίκτυο για την Απασχόληση στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά» - Διακριτικός τίτλος «Μένουμε στην Επαρχία Λαγκαδά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»., Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», δράση 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Κατηγορία Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην έδρα της ΑΣ. ή στα κατά τόπους ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ της ΑΝΕΘ. Συγκεκριμένα:

 • ΑΝΕΘ: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, τηλ. 2310801070, E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Στο Δήμο Λαγκαδά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων από την Τετάρτη 19-06-2013 έως την Τετάρτη 03-07-2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου ( Μαριάννα Σκρίνου τηλ. 2394330264 και Βούλα Καρασαββίδου 2394330269) .

 • ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ:

Στον Δήμο Βόλβης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων από την ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2013 έως την Τετάρτη 03-07-2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα παρακάτω γραφεία :

1. Για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου

Δημοτικό Κατάστημα Ασπροβάλτας (Παπαδάκη Αλεξάνδρα ) τηλ. 2397024160 

2. Για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας

Δημαρχείο Σταυρού (Τζουβελέκη Ελένη ) τηλ. 2397330200 

3. Για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Απολλωνίας (Πιπιντάκου Ελένη) τηλ.2393330001 

4. Για τη Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας

Δημοτικό Κατάστημα Αρέθουσας (Γκαγκάρης Αναστάσιος) τηλ. 2395330030 

5. Για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μαδύτου (Πολλαετίδου Βαρβάρα) τηλ. 2397330100 

6. Για τη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας

Δημοτικό Κατάστημα Εγνατίας που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη (Τάκη Κωνσταντία) τηλ. 2393330117