Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ.

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρός  19-04-2012

Αριθμ. Πρωτ. 9.522

Ταχ. Διεύθυνση:

Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο :

FAX :

E-mail

Σταυρός

57014

Νεστορούδης Κων/νος

23970/ 26.666, 61.661

23970 / 61.888

dimos.volvis@n3.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : 1) Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων περιοχής ευθύνης Δήμου Βόλβης

             2) Εκπροσώπους Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων περιοχής ευθύνης Δήμου Βόλβης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε εφαρμογή της αριθμ. πρωτ. 14.473/11.04.2012 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και ενόψει των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 6ης Μαΐου, καλείστε να συμμετάσχετε σε κοινή σύσκεψη στις 20 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχείο Βόλβης - στον Σταυρό, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00΄ προκειμένου να συζητηθεί:

Ο καθορισμός των χώρων και τρόπος χρήσης τους, που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή και άλλες λεπτομέρειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημήτριος Ι. Γαλαμάτης