Εκτύπωση

Δημοσίευση Απολογισμών – Ισολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Αγ. Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν έγκρισης των Απολογισμών – Ισολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Αγ. Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας και λήψης της υπ’ αριθμ. 788/2011 σχετικής απόφασης, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ 45ΒΣΩ9Ω-Θ3Ν, επισυνάπτουμε τους συνοπτικούς πίνακες Απολογισμού των πρώην Δήμων Αγ. Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας και τους Ισολογισμούς με τα αποτελέσματα χρήσης των Δήμων Αγ. Γεωργίου, Μαδύτου και Ρεντίνας