•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessible heritage tourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" στο πλαίσιο του

interreg Greece Bulgaria Access2Heritage

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σταυρός, 18-11-2020

Αρ. Πρωτ.:19566

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταυρός                                 

Πληροφορίες: Κατραντζή Αργυρώ                         

Τηλέφωνο: 23973 30221

FAX. : 23970 65600

Ηλ. Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ του έργου με τίτλο "Μονοπάτια  προσβάσιμου  τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways  of accessible heritage tourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" και ειδικότερα για την υλοποίηση του Παραδοτέου 1.3.4 του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1).  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» και ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει ως εταίρος.

Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Πρωτοβάθμιος έλεγχος και Διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης στο έργο με ακρωνύμιο  «Access2Heritage»  κάθε φορά που ο  ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ  λαμβάνει  φάκελο δαπανών του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  (Δήμος Βόλβης –PB3 ) προς επαλήθευση.
  2. Διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης  στο έργο με ακρωνύμιο «Access2Heritage» από τον ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ μόνο μετά από ρητή εντολή της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ-ΕΕΣ.
  3. Στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης, αποστολή στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  (Δήμος Βόλβης – PB3)  και στην ΕΥΔ-ΕΕΣ, από τον ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ,  με ηλεκτρονικό τρόπο (ΟΠΣ,  email), των συμπληρωμένων εντύπων πρωτοβάθμιου ελέγχου (Πίνακα Ελέγχου Επιλεξιμότητας Δαπανών) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή του φακέλου δαπανών προς πιστοποίηση μέσω της οθόνης «δελτίου δήλωσης δαπάνης» (table of expenditure) του ΟΠΣ.
  4. Επίσης, ο ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να προσκομίζει στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Δήμος Βόλβης – PB3) εντός της ανωτέρω καθορισμένης προθεσμίας, σε έντυπη μορφή σε τρία (3) υπογεγραμμένα αντίγραφα το Πιστοποιητικό επαλήθευσης δαπανών (CVE), την λίστα ελέγχου επαληθεύσεων  (verifications  control check list) και την έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου.
  5. Στην περίπτωση επιτόπιας επαλήθευσης, ο ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρόνο διενέργειας αυτής, από την αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ-ΕΕΣ.  Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ-ΕΕΣ. Η επιτόπια επαλήθευση αφορά στην μετάβαση του επαληθευτή στην έδρα του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Δήμος Βόλβης – PB3) και στην σύνταξη Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής.

Το σύνολο των προαναφερόμενων θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου του, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 341/2020 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT