Εκτύπωση

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Καθαριστριών/των με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλβης σχολικής περιόδου 2020-2021 (Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 27/08/2020 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Καθαριστριών/των με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλβης σχολικής περιόδου 2020-2021 (Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2020)