•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού – Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο αδειοδοτήσεων

Βρασνά, 11 Ιουνίου 2020
Αρ. πρωτ. 8182

ΤΗΛ: 2397022308
Fax: 2397024369

 

Με την αρ. 67/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Βόλβης (με ΑΔΑ: 6ΙΚΕΩ9Ω-ΑΕΖ), όπως αυτή εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 26.892/15-05-2018 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ., καθορίστηκαν οι θέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης. 

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι  αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα τοπικά δημοτικά καταστήματα του Δ. Βόλβης και στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων του δημοτικού καταστήματος Βρασνών, έως και την Παρασκευή 19/06/2020. 

Οι άδειες δύναται να έχουν διάρκεια από έναν έως δώδεκα μήνες.

Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) Δ. Βόλβης.

Οι αδειούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι τρία (3) για τις Δ.Κ. Ασπροβάλτας και Βρασνών και έξι (6) για τη Δ.Κ. Σταυρού.

Η Ε.Π.Ζ. Δ. Βόλβης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης χορήγησης των παραπάνω αδειών.

Κατόπιν της απόφασης της Ε.Π.Ζ. Δ. Βόλβης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την κάθε άδεια από τον εκάστοτε αρμόδιο ορισμένο αντιδήμαρχο, για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο είναι η καταβολή του αναλογούντος τέλους.  

Διαδικασία υποβολής αίτησης για φυσικά πρόσωπα

1) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία.

2) Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας:

2α) Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), 

2β) Για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

2γ) Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

3) Έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

4) Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται:

- φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτας διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε.) 

δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

- βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας. 

Οι θέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 67/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δ. Βόλβης έχουν ως εξής :

Α) Δ.Κ. Ασπροβάλτας 

1η θέση: στο Ο.Τ. 34 έναντι κτιρίου Ελληνικής Αστυνομίας

2η θέση: στο Ο.Τ. 28 έναντι «Al Mare Hotel»

3η θέση: στο Ο.Τ. 34 έναντι Δημαρχείου Ασπροβάλτας

Β) Δ.Κ. Βρασνών 

Β1)Τοποθεσία : Πεζόδρομος Νέων Βρασνών (παλαιός)

1η θέση: μπροστά από το Ο.Τ. Γ157Α 

2η θέση: μπροστά από το Ο.Τ. Γ197 

3η θέση: μπροστά από το Ο.Τ. Γ213 

4η θέση: μπροστά από το Ο.Τ. Γ275

Β2) Τοποθεσία : Παραλία Βρασνών

5η θέση: μπροστά από το Ο.Τ. Γ505

6η θέση: μπροστά από το Ο.Τ. Γ509

Γ) Δ.Κ. Σταυρού

1η θέση: στην Ν.Δ. γωνία του Ο.Τ.245Α έναντι λιμένα

2η θέση: στο Ο.Τ. 60Α στη νοτιοδυτική γωνία, έναντι της οδού  «Ελλησπόντου»  

3η θέση: στο Ο.Τ. 60 δίπλα στο σιντριβάνι έναντι της οδού  «Ελλησπόντου»

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Προγραμματισμού, Τοπικής &

Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Βόλβης

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT