Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αξιοποίησης ακινήτων

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 09/12/2019

Αριθμ. Πρωτ. 25565

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Βόλβης, με έδρα το Σταυρό, ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει ακίνητα διαχείρισής του, με μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστική χρήση.

Πρόκειται για δύο (2) αδόμητα αγροτεμάχια [ένα (1) στην εκτός σχεδίου περιοχή του Σταυρού και ένα (1) στην εκτός σχεδίου περιοχή των Βρασνών (πρώην στρατόπεδο Βρασνών)] και ένα (1) αδόμητο οικόπεδο εντός του οικισμού του Σταυρού. Το οικόπεδο με το ένα εκ των δύο αγροτεμάχιο αποτελούν όμορα τεμάχια. Το δεύτερο αγροτεμάχιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το πρώτο. 

Στοιχεία ακινήτου

Περιοχή

Τύπος & έκταση ακινήτου

Κοινότητα Σταυρού

α) Οικόπεδο εντός του Ο.Τ. Γ196 Π.Ε. Σταυρού, έκτασης 3.813,07 τ.μ., άρτιο & οικοδομήσιμο, με συντελεστή δόμησης 0,60, συντελεστή κάλυψης 0,70 & χρήση γης «τουρισμός-αναψυχή με περιορισμούς» 

β) Αγροτεμάχιο 541 (βόρεια του Ο.Τ. Γ196), έκτασης 37.979,43 τ.μ., στην εκτός σχεδίου περιοχή του Σταυρού, άρτιο & οικοδομήσιμο, με συντελεστή δόμησης 0,20 & συντελεστή κάλυψης 0,20   

Κοινότητα Βρασνών

Αγροτεμάχιο πρώην στρατοπέδου Βρασνών, στην εκτός σχεδίου περιοχή των Βρασνών, έκτασης 72.627,69 τ.μ., άρτιο & οικοδομήσιμο, με συντελεστή δόμησης για τα πρώτα 50 στρ. 0,20, τα επιπλέον στρ. 0,15 & συντελεστή κάλυψης 0,20

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία & το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλβης, στα  τηλ. 2397026600, 2397026666, 2397330231. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις σφραγισμένες προτάσεις τους, με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως μέχρι την Παρασκευή, 27.12.2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη δ/νση: Δήμος Βόλβης, Δημαρχείο, Τ.Κ. 57014, Σταυρός.

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Διαμαντής Ι. Λιάμας