Εκτύπωση

Τροποποίηση του καταλόγου του Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) με προσθήκη υπαλλήλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Σταυρός 15/10/2019

Αρ. Πρωτ.: 21.978

Με την αριθ. 405/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης τροποποιήθηκε ο κατάλογος με τα ονόματα των τεχνικών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις προς ένταξη στο μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω σχετικού, με προσθήκη υπαλλήλου, το οποίο υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  EL522

         

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Κλάδος/ Ειδικότητα

Θέση ευθύνης (εφόσον κατέχει)

Διεύθυνση Επικοινωνίας (υπηρεσιακή)

1

Ανδριανή Γιαλίδου

Δημήτριος

ΠΕ3-Πολ. Μηχανικών

Αν. Προϊστ.  Τμημ. Τεχνικών Έργων, Συντηρήσεων και Πολ. Προστασίας

Σταυρός, Τ.Κ.57014

2

Μαρία Καραγιάννη

Δημήτριος

ΠΕ3-Πολ. Μηχανικών

-

Σταυρός, Τ.Κ.57014

3

Ηρακλής Τακατζόγλου

Πρόδρομος

ΠΕ3-Πολ. Μηχανικών

-

Νέα Βρασνά, Τ.Κ.57021

4

Ευαγγελία Καπετανικόλα

Αλέξανδρος

ΠΕ3-Πολ. Μηχανικών

-

Ασπροβάλτα, Τ.Κ.57021 

5

Φωτεινή Μπίκου

Ανδρέας

ΠΕ3-Πολ. Μηχανικών

-

Σταυρός, Τ.Κ.57014

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Βόλβης

Νικόλαος Νικολόπουλος