Εκτύπωση

Παράταση της Ρύθμισης Οφειλών

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βόλβης  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019, παρατείνεται έως τις 31/12/2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ.

Ειδικότερα, στην απόφαση διευκρινίζεται πως για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί, ή θα βεβαιωθούν, έως και τις 29 Νοεμβρίου του 2019, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση 

έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στους Δήμους σε έως 100 δόσεις, καθώς και να απαλλαγούν από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν. 

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως και τις 31/12/2019 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλβης , Πληροφορίες: κ. Αναστασία Πασσά , στο τηλέφωνο 23973 30211