Εκτύπωση

Έναρξη λειτουργίας τμήματος τεχνικών γαλακτοκομίας τυροκόμων στο Δημόσιο ΙΕΚ Λαγκαδά

Έναρξη λειτουργίας τμήματος τεχνικών γαλακτοκομίας τυροκόμων στο Δημόσιο ΙΕΚ Λαγκαδά.

Δυνατότητα εκπαίδευσης σε έναν κλάδο ταχύτατα αναπτυσσόμενο, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες.

έναρξη λειτουργίας τμήματος τεχνικών γαλακτοκομίας τυροκόμων στο Δημόσιο ΙΕΚ Λαγκαδά