Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

22 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ

Σχετικά με την εγκατάσταση σταθμού διοδίων 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου που έλαβε χώρα στο Σταυρό, έλαβε ομόφωνη απόφαση κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού διοδίων της Εγνατίας οδού στην περιοχή του Ευαγγελισμού.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθησαν και εκπρόσωποι της Εγνατίας Οδού, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την εγκατάσταση των διοδίων.

Ωστόσο η απόφαση ήταν ομόφωνη όπως και η πεποίθηση ότι η Εγνατία πρέπει να παραμείνει δημόσιος δρόμος ανοιχτός στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και ειδικά στους δημότες Βόλβης που είναι εντός του νομού Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης που αναφέρει λεπτομερώς το σκεπτικό της απόφασης.

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/07/2011)

Με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βόλβης , στη συνεδρίασή του στις 21-7-2011, τάσσεται ενάντια στην λειτουργία διοδίων επί της Εγνατίας οδού, στην περιοχή Ευαγγελισμού, εντός των ορίων του Δήμου Βόλβης

Το δημοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι ήδη ο Έλληνας πολίτης είναι επιβαρυμένος από την δυσβάσταχτη λόγω του μνημονίου φορολογία και έχουν εξαντληθεί οι αντοχές του για νέες φορολογίες και κυρίως οι πολίτες του Δήμου Βόλβης, ως έχοντες άμεση σχέση με τα εν λόγω διόδια, λόγω συχνής μετάβασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για λόγους ενδοεπικοινωνίας στα Διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης.

Η λειτουργία των εν λόγω διοδίων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλους τους κατοίκους του δήμου μας, τόσο κυκλοφοριακά, υγείας, ασφαλείας, όσο και περιβαλλοντικά.

Θα επιβαρυνθούν οι παράπλευροι επαρχιακοί στενοί και επικίνδυνοι υφιστάμενοι δρόμοι, με την κίνηση που θα προκληθεί για την αποφυγή των διοδίων , με αποτέλεσμα την πρόκληση αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων και εγκυμονούντων κινδύνων σε βάρος των κατοίκων που βρίσκονται πέριξ αυτών των δρόμων.

Θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον, με δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στην υγεία των κατοίκων του Δήμου Βόλβης, όσο και στο παραλίμνιο, ήδη επιβαρυμένο, οικοσύστημα.

Θα αντιστρέψει την οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη που τελευταία παρατηρείται στα όρια του Δήμου μας, λόγω της κατασκευής της Εγνατίας οδού και την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων από την πόλη της Θεσσαλονίκης , αλλά και των όμορων Νομών.

Θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην επισκεψιμότητα του Δήμου μας,   που είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Β. Ελλάδας.

Ζητάμε να μην υλοποιηθεί η λειτουργία των εγκατασταθέντων διοδίων στην περιοχή του Ευαγγελισμού του Δήμου Βόλβης.

Το Δ.Σ. του Δήμου Βόλβης, με το παρόν ψήφισμα, τάσσεται επίσης ενάντια σε κάθε απόφαση ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Να παραμείνει ως έχει και να λειτουργεί ως Κρατική Ανώνυμη Εταιρία έχοντας υπό την επίβλεψή της τη συντήρηση της Εγνατίας οδού.

Το ανωτέρω ψήφισμα να αποσταλεί – κοινοποιηθεί στα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος , να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης, καθώς και στον ημερήσιο τύπο.