Εκτύπωση

Ειδοποίηση προς επαγγελματίες

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Υπενθυμίζουμε ότι:

Η επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων (άρθρ. 20 Ν. 2539/98, άρθρ. 23 παρ. 2 Ν. 3756/2009, ως ισχύει), όπως και η επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρ. 6 παρ. 1 και 4 Ν. 1080/80, ως ισχύει) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από το Νόμο, όπως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθίσταται και η απόδοση αυτού με ευθύνη του επιχειρηματία στο δικαιούχο Δήμο, υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση και απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης εφαρμογής του Νόμου, σας καλούμε όπως ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ και ΕΓΚΑΙΡΩΣ στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, προκειμένου να υποβάλλετε τις εκκρεμούσες δηλώσεις 0,5%, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλουμε τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου και μη δυνητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις. 

Στο ίδιο πνεύμα σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17.5.2019), με τα άρθρα 110-117 του οποίου δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Για εισαγωγή στην υφιστάμενη – ενεργή ρύθμιση υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ προς την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία του Δήμου, το αργότερο έως 30.9.2019, η οποία αφορά τόσο σε οφειλές που έχουν βεβαιωθεί όσο και σε οφειλές που  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι έως 18.7.2019. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 0,5%, ΑΛΛΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ, ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ