Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου του Λιμεναρχείου Ιερισσού

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 12-6-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Λιμεναρχείο Ιερισσού ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2131/06-06-2019 η αριθ. 2133.2/40999/03-06-2019 απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ με θέμα ΄΄ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 01 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΘΩ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»΄΄.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 γίνεται πλήρης αναφορά στην απαγόρευση προσέγγισης παντός είδους πλοίων και εν γένει πλωτών μέσων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέσων από τις ακτές της χερσονήσου του Άθω Αγίου Όρους, για οποιοδήποτε λόγο (διέλευση, περιήγηση, αγκυροβολίας, διενέργεια αλιείας κλπ).

 Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αναγράφονται τα πλοία που εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση.

Στο άρθρο 7 αναγράφεται ότι στους παραβάτες επιβάλλεται ως ελάχιστο χρηματικό πρόστιμο, από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Παρακαλούμε για την τήρηση των διαλαμβανομένων στον παραπάνω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Αγίου Όρους προς αποφυγή αφενός της καταστρατήγησης των προρρηθέντων διατάξεων και αφετέρου της από  μεριά της Υπηρεσία μας επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.


ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟY ΙΕΡΙΣΣΟΥ