•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

Ρύθμιση Οφειλών

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ενημερώνουμε τους δημότες, κατοίκους και λοιπούς συναλλασσομένους, ότι εκδόθηκε ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17.5.2019), με τα άρθρα 110-117 του οποίου δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Ο Νόμος αφορά σε οφειλές τόσο προς το Δήμο όσο και προς τα νομικά του πρόσωπα.

Προκειμένου να εισαχθεί οφειλέτης στη ρύθμιση, οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία του Δήμου ή του νομικού του προσώπου.

Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως 30.9.2019.

Με αυτόν τον τρόπο, τα ποσά που ρυθμίζονται, καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή σε ποσοστό 100%

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 80%

γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 70%

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο(72) δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 60%

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή σε ποσοστό 50%                                                              

Οι δόσεις είναι μηνιαίες, ισόποσες και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η 1η δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που:

α) τελούν σε αναστολή,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση, υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

Επιπλέον, με την καταβολή της 1ης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό προϋποθέσεις.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών

β) δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ

γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT