•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

TO CULTER

PROJECT

Promote tourism and Culture

through the water

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-SC022)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ • 04.04.2019

Αρ. Πρωτ. 139 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση για ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω του νερού" με ακρωνύμιο "ToCulter" στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020”

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΑΠ) του Δήμου Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξή του στην υλοποίηση της διαχείρισης και ανάπτυξης του έργου με τίτλο "Προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω του νερού" (Promote tourism and Culture through the water), με ακρωνύμιο "ToCulter" και ειδικότερα στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3 του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1), του Παραδοτέου 2.2.1 του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) και του Παραδοτέου 3.2.1 του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3).  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΑΠ) του Δήμου Βόλβης συμμετέχει ως εταίρος.

 Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών:

  • Παραδοτέο 1.2.2: Αναφορές Προόδου/Progress reports

Αφορά στο συντονισμό του εταιρικού σχήματος, την παρακολούθηση της προόδου του έργου σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, την  οργάνωση των δράσεων υλοποίησης και την εκπόνηση των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου μέσω παρακολούθησης της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά εταίρο και πακέτο εργασίας και παραδοτέο. Επίσης, στην τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του έργου, σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα, καθώς και των επιμέρους ποσοστών ολοκλήρωσης του κάθε «Παραδοτέου» και «Πακέτου Εργασίας».

  • Παραδοτέο 1.2.3: Συναντήσεις Διαχείρισης Έργου/Project management meetings  

Αφορά στην προετοιμασία μιας συνάντησης της ομάδας Τεχνικής υποστήριξης και Διαχείρισης του έργου στο Δήμο Βόλβης (έδρα του ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης) και στη συμμετοχή τριών (3) εκπροσώπων του Δήμου Βόλβης στις συναντήσεις διαχείρισης του έργου στη Θεσσαλονίκη (μία συνάντηση), στη Σιντική (μία συνάντηση) και στην  ΠΓΔΜ/Strumica (μία συνάντηση).

  • Παραδοτέο 2.2.1: Ιστοσελίδα/ Website

Αφορά στη συλλογή δεδομένων, στην επεξεργασία δεδομένων και στις μεταφράσεις (επίσημες γλώσσες της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, καθώς και Αγγλικά) του κατάλληλου πληροφοριακού υλικού με ιδιαίτερη εστίαση στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα) για τον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) του έργου ToCulter.

  • Παραδοτέο 3.2.1 Διερεύνηση της ανάπτυξης περιοχών με υδάτινα σώματα ως τουριστικό σημείο, στη διασυνοριακή περιοχή / Investigation of the development of areas with water bodies as tourism spot in the CB area

Αφορά στην συνεισφορά του ΟΠΑΠ στην ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για την προώθηση των υδάτινων οικοσυστημάτων στην περιοχή. Το σχέδιο μάρκετινγκ θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των συγκεκριμένων προορισμών και του γενικότερου τουριστικού προϊόντος. Το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ θα συμβάλει αποτελεσματικά στη στρατηγική τοποθέτηση της περιοχής ως τουριστικό προορισμό και στην ταυτοποίηση των τουριστικών προτύπων και των αγορών προτεραιότητας στην περιοχή. 

Το σύνολο των προαναφερόμενων θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου τους, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Πρόεδρος

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΟΠΑΠ) του Δήμου Βόλβης

Παπαγεράς Παναγιώτης


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT