Εκτύπωση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ