Εκτύπωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ανακοινώθηκε από τον ΕΛ.Γ.Α. ότι από την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018  για το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες  κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. αιτήσεις  για χορήγηση ενισχύσεων στο «Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων – Ετήσιο 2017». 

 Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης: 

1) Ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο  και αποθηκευμένα προϊόντα και 

2) Ζημιές  απώλειας παραγωγής  από δυσμενές καιρικές συνθήκες. 

Περισσότερες πληροφορίες  στους ενδιαφερόμενους γεωργούς – παραγωγούς   για τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων και για τις επιλέξιμες  αναγγελίες του Προγράμματος παρέχονται από τους κατά τόπο Ανταποκριτές  ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Βόλβης οι οποίοι εδρεύουν στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες.