Εκτύπωση

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

espa4

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Με την υπ’αριθ. 9088/15-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης αποτελεί μία νέα κοινωνική δομή που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2017. Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Βόλβης και εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα των Ν. Βρασνών.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ειδικότερα , το Κέντρο Κοινότητας :

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Βόλβης και κατά προτεραιότητα, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ και όσοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Ψυχολόγο και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-15.00.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη δομή είναι τα εξής : 23970.24427 & 23970.23762

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας υπάγεται στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Βόλβης.