•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώσεις

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

espa3

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

  • Ενταγμένο Έργο 1 :

«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης»

Με την υπ’αριθ. 2113/06-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νέας Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης με πλαστικό αγωγό PE νέας τεχνολογίας (3ης γενιάς) διαμέτρου Φ160 συνολικού μήκους 2,191 χλμ., από υφιστάμενο αντλιοστάσιο – γεώτρηση στη δεξαμενή Δ3 χωρητικότητας 500 m3 η οποία τροφοδοτεί τον ομώνυμο οικισμό. Για τη σωστή λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου και λόγω της υψομετρικής διαφοράς, θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια εκκενωτών και 4 φρεάτια αερεξαγωγών σε κατάλληλες θέσεις. Με το έργο αυτό, θα ικανοποιηθεί με καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο τόσο η τωρινή αλλά και η μελλοντική ζήτηση σε νερό και παράλληλα δοθεί η δυνατότητα ακύρωσης του ενός υφιστάμενου αγωγού αμιάντου που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του οικισμού.

Στις 02-4-2018 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες PVC στην Τ.Κ. Ν.Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» ποσού 74.371,10 € και με προθεσμία υλοποίησης οκτώ (8) μήνες. Ανάδοχος του έργου είναι ο ΠΑΛΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

Σχετικοί σύνδεσμοι : α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ και β) Λεπτομέρειες απόφασης ένταξης .

  • Ενταγμένο Έργο 2 :

«Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας»

Με την υπ’αριθ. 2109/06-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου από πηγές νερού Μάνα – υφιστάμενη δεξαμενή Αρέθουσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου του οικισμού της Αρέθουσας από τις Πηγές Νερού Μάνα έως την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 της Αρέθουσας, βορειοανατολικά του οικισμού της Αρέθουσας. Η δεξαμενή Δ1 υδροδοτείται από μία φυσική πηγή που χωροθετείται ψηλότερα (σε ορεινή περιοχή) από αυτήν και αποτελεί την αρχή του δικτύου βαρύτητας, για την κάλυψη των μεγαλύτερων αναγκών σε νερό ύδρευσης του οικισμού. Ιδιαίτερα, τη χειμερινή περίοδο όπου οι ανάγκες του οικισμού για νερό είναι λιγότερες, λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο η δεξαμενή Δ1.

Με το έργο αυτό, προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου, μήκους περίπου 2,6 km, ο οποίος εμφανίζει προβλήματα σε αρκετές θέσεις, τα οποία προέρχονται είτε λόγω της κατασκευής του από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες είτε εξαιτίας της παλαιότητας του δικτύου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται απώλειες νερού, με αγωγό πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς. Η επιλογή του εν λόγω υλικού έγινε λόγω της αντοχής στο χρόνο, καθώς και στη μηδαμινή αλληλεπίδρασή του με το ρέον ύδωρ.

Στα υψηλότερα σημεία και ανά τακτά σχετικά διαστήματα κατά μήκος των αγωγών θα τοποθετηθούν φρεάτια αερεξαγωγών για την απομάκρυνση του αέρα που ενδέχεται να εισέλθει στον αγωγό, ενώ στα χαμηλότερα σημεία θα τοποθετηθούν φρεάτια εκκενωτών για την περίπτωση που θα απαιτηθεί εκκένωση τμήματος του αγωγού. Επίσης σε συγκεκριμένες θέσεις αλλαγής μηκοτομικής κλίσης και σε θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης οριζοντιογραφικά τοποθετούνται κατάλληλα σώματα αγκύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την παραλαβή των δυνάμεων εκτροπής που εμφανίζεται στις θέσεις αυτές.

Σχετικοί σύνδεσμοι : α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ και β) Λεπτομέρειες απόφασης ένταξης .

  • Ενταγμένο Έργο 3 :

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης»

Με την υπ’αριθ. 9088/15-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης αποτελεί μία νέα κοινωνική δομή που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2017. Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Βόλβης και εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα των Ν. Βρασνών.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ειδικότερα , το Κέντρο Κοινότητας :

  • Αναλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α)»
  • Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας (πχ. ΚΕΠΑ-πιστοποίηση αναπηρίας,επιδόματα)
  • Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές
  • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
  • Ενημερώνει για προγράμματα και θέσεις απασχόλησης (π.χ. κοινωφελής εργασία Ο.Α.Ε.Δ., προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π.) και παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη από την προσκόμιση και παραλαβή των δικαιολογητικών έως την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Βόλβης και κατά προτεραιότητα, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ και όσοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Ψυχολόγο και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-15.00.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη δομή είναι τα εξής : 23970.24427 & 23970.23762

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας υπάγεται στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Βόλβης.


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330211
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2019 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT