Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά με την 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)».

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά (οδός Λουτρών αρ. 59 – έναντι Κέντρου Υγείας Λαγκαδά, τηλ. 23940 22325).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση: http://www.goevthes.gr/wordpress/?p=1451